JE HRANA, KI JO UŽIVAMO, ZDRAVILO ALI LE POLNILO ZA ŽELODEC, VIZIJA KMETIJSKE PRIDELAVE (9.3.2016)

Predavanje je bilo v sredo, 9. 3. 2016 ob 19. uri v OŠ Orehek, Zasavska cesta 53a, Kranj

»Zdravilo naj bo hrana in hrana naj bo zdravilo« je zapis Hipokrata, ki ponovno pridobiva na veljavi ob spoznanjih posledic industrijsko/intenzivno/konvencionalno pridelane in predelane hrane, ki je obremenjena s številnimi agrokemikalijami in na deklarativni ravni razglašena kot varna. Pa je to res?
Prikazana je bila kakovost hrane iz različnih načinov pridelave in predelave (ekološka – konvencionalna) z vidika vsebnosti zdravju koristnih sestavin (npr. bioaktivnih snovi, antioksidantov,…) in zdravju škodljivih snovi (pesticidi, nitrati, aditivi) in pomena ekološko pridelane hrane za najbolj občutljive skupne ljudi (nosečnice, doječe matere, otroci, bolniki, starostniki…) ter kako jim/nam le-to zagotoviti. Predstavljeno je bilo stanje ekološke pridelave v Sloveniji in možnosti/priložnosti, ki jih le-ta prinaša v luči strateških dokumentov kmetijske politike ter kaj lahko naredi vsak posameznik, da se bo oskrbel s kakovostno ekološko pridelano hrano.
V diskusiji smo dobili odgovore na vprašanja o ekološki pridelavi zelenjave na domačem vrtu, kako preusmeriti kmetijo in se vključiti v kontrolo ekološkega kmetijstva, trgu ekoloških živil,…

Dr. Martina Bavec, univ. dipl. inž. kmet. je redna profesorica s področja »poljedelstvo z zelenjadarstvom« na Univerzi v Mariboru Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. V zadnjem obdobju se v raziskovalnem in pedagoškem delu vse bolj posveča ekološkemu kmetijstvu. Sodi med začetnike vzpostavljanja organiziranega sistema ekološke pridelave v RS in je v okviru Phare CBC projekta v letu 1998 vzpostavila kontrolo ekološkega kmetijstva za vso Slovenijo. Delovanje kontrole je vodila do zaposlitve na UM 2004, kjer tudi vzpostavila delovanje kontrole in certificiranja ekoloških proizvodov ter s teamom sodelavcev v 2007 pridobila akreditacijsko listino po standardu EN 45011 na IKC-Inštitut za kontrolo in certificiranje UM (http://www.ikc-um.si/ikc-um/). V letu 2000 je bila med pobudniki ustanovitve Kmečke ekološke tržnice v Mariboru. S soavtorji je leta 2000 izdala knjigo »Ekološko kmetijstvo«, ki je še danes osnovna literatura domačih avtorjev in v naslednjih letih še več priročnikov za ekološko kmetijstvo. Organizirala je več mednarodnih konferenc (Alpe Jadran Biosimpozij) in posvetov, usposabljanja za kmetijske svetovalce ter izobraževanja in prikaze za vključene v kmetijske okoljske programe. V času zaposlitve na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je kot generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo (2012/13) spoznala tudi administrativno plat programa razvoja podeželja in oblikovanja nove skupne kmetijske politike 2013-20. Na UM je pred 10-imi leti s sodelavci zasnovala visokošolski strokovni študijski program »Ekološko kmetijstvo«, ki ga kot predstojnica vodi http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=1524). Prvi strokovnjaki dipl. inž. ekološkega kmetijstva tak način kmetijske pridelave že uveljavljajo in širijo v svojih okoljih – tudi na Gorenjskem.

Dodatne informacije: Matjaž Jerala: 041 348 199 

Organizator: Društvo Sorško polje v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Sorškega polja, z občinami Kranj, Medvode in Škofja Loka 

                                                                                                                               Word Icon    PDF-icon

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com