PREDAVANJE O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI PO LETU 2013 IN MOŽNOSTI EKO KMETIJSTVA IN ODKUPA NA SORŠKEM POLJU (22.11.2012)

V četrtek, 22. novembra 2012 ob 10. uri je bilo v Kulturnem domu Sveti duh predavanje o Skupni kmetijski politiki po letu 2013 in Možnostih eko kmetijstva in odkupa na Sorškem polju,
O Skupni kmetijski politiki po letu 2013, ki se pravkar oblikuje je spregovorila direktorica direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje dr. Martina Bavec, ki je v zadnjih 20 letih osnovala in oblikovala razvoj na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji in sosednjih državah.
O možnostih eko kmetijstva na Sorškem polju in tehnologiji pridelave poljščin in vrtnin je predavala specialistka za rastlinsko pridelavo pri KGZS zavod Kranj ga. Marija Kalan.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu www.sorskopolje.si oz. pri Matjažu Jerala (tel. št.: 041 348 199 ali po e. pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).                                                                                                  Word Icon    PDF-icon   

    

DSCN4417 Custom DSCN4429 Custom DSCN4428 Custom DSCN4424 Custom

 Vsebina predavanja MOŽNOSTI ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE NA OBMOČJU SORŠKEGA POLJA  PDF-icon

 

                                                                                                                                         Podreča, 23. 11. 2012
                                                                                                                                         Sporočilo za medije
MARTINA BAVEC O PREDNOSTIH EKOLOŠKE PRIDELAVE


Sorško polje, 22. novembra – Dr. Martina Bavec, direktorice direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, je danes dopoldne v kulturnem domu Sv. Duh na pobudo Društva Sorško polje – približajmo se naravi kmetom s Sorškega polja predstavila zasnovo skupne kmetijske politike po letu 2013.

Od leta 2014 bo denarja za kmetijstvo iz Evropske unije manj, hkrati pa se bo spremenil tudi sistem financiranja. Ta bo izdatneje spodbujal t.i. zeleno komponento v proizvodnji čim bolj kakovostne hrane z večjo vsebnostjo poljščin, lokalne programe v okviru razvoja podeželja in projekte, povezane z manjšim vplivom na okolje in podnebne spremembe.  
»Pred nami so zahtevne naloge. Določiti bo treba prioritete: kaj bomo prednostno spodbujali in financirali, koliko denarja bomo namenili za okolje, ekološko kmetijstvo, svetovanje,  lokalno trajnostno preskrbo, odpraviti bo treba ugotovljene slabosti iz nacionalnega firanciranja Evropske unije na področju zaposlovanja, konkurenčnosti in rabe naravnih virov,« je dejala dr. Martina Bavec.
Nova kmetijska politika bo veliko bolj kot sedanja naklonjena ekološkemu kmetijstvu, ki bo lahko črpalo denar iz različnih virov. Od 60.000 slovenskih kmetij, ki gospodarijo s 500.000 hektarji kmetijskih površin, ima ekološke certifikate le 2300 kmetij z 32.000 obdelovalnimi hektarji. Jasno je že, da akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2015 na več področjih ne bomo dosegli. Po mnenju kmetov bi k hitrejši preusmeritvi na ekološko pridelavo poleg spodbud pomagale tudi spremembe v davčnih stopnjah in olajšave za pridelavo čim bolj zdrave hrane. Dejstvo je namreč, da Slovenija trenutno lahko pokrije le 20 odstotkov potreb z domačimi ekološkimi izdelki in da povpraševanje po njih stalno narašča. Bojazni, da kmetje ne bi našli kupcev, je odveč, ne nazadnje jim velik »trg« predstavljajo tudi javni zavodi (šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice itd.), ki bodo morali po letu 2013 namesto sedanjih pet uporabljati najmanj deset odstotkov ekološke hrane. Res pa je, da manjši ekološki kmetje potrebujejo logistično pomoč, kar bo olajšala uredba o podpori za spodbuditev tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov, ki bo na podlagi ukrepa financirala komercialiste za področje zelenjadarstva, hmeljarstva, prašičjereje, sadjarstva in ekološkega kmetijstva.
Dr. Martina Bavec je še poudarila, da je ekološko kmetijstvo najboljša izbira na vodovarstvenih območjih, male kmetije pa bodo po njenem mnenju lahko preživele le z dopolnilnimi dejavnostmi, zlasti s predelavo pridelane hrane. Kmetijska politika naj bi namreč izdatneje podpirala zlasti kmetije, ki lahko preživijo vsaj enega človeka.
O možnostih ekološke pridelave in odkupa na Sorškem polju pa je kmetom spregovorila Marija Kalan, svetovalka za rastlinsko pridelavo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije v Kranju. Uvodoma je nanizala nekaj zgodovinskih podatkov o drobnih posestih na Sorškem polju. Na Sorškem polju je trenutno aktivnih 248 kmetijskih gospodarstev na povprečno 9,8 ha. Po letu 1990, ko so se kmetje usmerili predvsem v živinorejo in mlekarstvo, na poljih prevladuje koruza, žit je okrog 25 in vrtnin približno deset odstotkov. Čeprav je zemlja peščena, je rodovitna, primerna za ekološko pridelavo, še posebej ozimnih žit in ob namakanju tudi zelenjave.
V prihodnje je na Sorškem polju predvideno vodovarstveno območje, kar bo narekovalo smotrnejšo uporabo gnojil in škropiv. Marija Kalan je kmetom v grobem orisala način gnojenja in zatiranja škodljivcev na ekološki kmetiji. Na primerjavi dveh enako velikih kmetij, prve konvencionalne in druge ekološke, je z izračuni stroškov in vrednosti proizvodnje dokazala bistveno višji dohodek ekološke kmetije. Pri odločitvi za preusmeritev kmetom s strokovnimi nasveti lahko pomaga tudi kmetijsko svetovalna služba.
Kmetijska zadruga Škofja Loka poleg lokalnih pridelkov od kmetov odkupuje tudi ekološke pridelke, ne želijo prodajati uvoženih. Direktor zadruge Mitja Vodnjov je povedal, da v Domačih kotičkih, s katerimi so začeli pred dvema letoma, kupce zalagajo z lokalno pridelano hrano, tudi ekološko, na žalost pa jim manjka lokalnih dobaviteljev, da bi tako ponudbo še razširili. Ponudbo s kmetij z minimalno maržo dopolnjujejo z izdelki iz lastne mlekarne in klavnice, ki sta certificirana tudi za ekološko predelavo mleka in klanje živine. V kratkem bodo na Trati odprli zbirni center za sezonsko zelenjavo in sadje s kmetij, ki ga bodo embalirali in posredovali kupcem. 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com